Menu pord???czne:

Witaj w miniPortalu Harcerskim!

Czuwaj druhno! Czuwaj druhu!

Je???eli czytasz ten tekst, to znaczy, ???e znajdujesz si??? w???a???nie w najwi???kszym miniPortalu harcerskim w sieci. Przemierzaj???c nasze zasoby natkniesz si??? na wiele materia??????w pomocnych w harcerskim ???yciu. Poznasz:

  • ?yciorysy tych, kt???rzy s??? obecnie naszymi drogowskazami...
  • Gry oraz pl???sy i zabawy, kt???re z pewno???ci??? urozmaic??? niejedn??? zbi???rk???
  • Nowe wykonania piosenek harcerskich, kt???re znajdziesz w naszym Folderze

Pot??????nym ???r???d???em informacji jest tak???e nasze forum harcerskie, na kt???rym tysi???ce harcerzy wymienia si??? swoimi pogl???dami, do???wiadczeniami, rado???ciami i trudno???ciami napotkanymi w czasie swojej harcerskiej w???dr???wki.

???yczymy dobrej zabawy podczas poznawania i u???ywania naszych zasob???w!
Z harcerskim pozdrowieniem,
CZUWAJ!

Nowo???ci na Forum mP

Kana³ RSS z ostatnimi postami wejd¼ na Forum mP »