Menu podr???czne:

Dzie? dobrego uczynku

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » Konspekty zbiórek » Dzie? dobrego uczynku

Dzie? dobrego uczynku

Miejsce: harcówka

Cel: promowanie wykonywania dobrych uczynków w ?yciu codziennym harcerza

Materia?y: kartki i d?ugopisy do uzupe?niania listy dobrych uczynków

Do przygotowania: kartki z przyk?adami dobrych uczynków

Przebieg zbiórki:

  • 1. Obrz?dowe rozpocz?cie zbiórki.
  • 2. Szukanie ukrytych w harcówce kartek z przyk?adami dobrych uczynków.
  • 3. Piosenka "Hej przyjaciele!".
  • 4. Uzupe?nianie listy dobrych uczynków – burza mózgów.
  • 5. Wyj?cie na miasto i szukanie okazji do pomocy innym.
  • 6. Powrót do harcówki z zdanie relacji ze spe?nionych uczynków.
  • 7. Pl?s "Nied?wiadek".
  • 8. Nagrodzenie osoby, która okaza?a si? najprzydatniejsza.
  • 9. Obrz?dowe zako?czenie zbiórki.

Konspekt nades?a?a koLibra