Menu podr???czne:

Dzie? My?li Braterskiej

Newsy » ZHP - Silni Duchem » Dzie? My?li Braterskiej

Dzie? My?li Braterskiej

W Dniu My?li Braterskiej ?yczymy wszystkim harcerkom i harcerzom przede wszystkim braterstwa, które g??boko zakorzenione w sercu daje niezwyk?e owoce - wyrozumia?o??, cierpliwo?? i umiej?tno?? szybkiego reagowania na potrzeby bli?niego. Niech braterskie gesty b?d? codzienne, a nie tylko okazyjne.

¬ród?o: Zespó? Wychowania Duchownego i Religijnego ZHP

Zobacz ca?y tekst