Nie jesteś zalogowany.

  • Start
  •  » Hyde Park
  •  » Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

#1 18-01-2006 20:29:59 Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

Fingerka
U?ytkownik Forum mP

Hej! Zwykle jak mam problem to zwracam si? do u?ytkowników mP;) W tym roku nasze zimowisko ma tematyk? polarn?- eskimosi, polarnicy itd.- ogólnie sprawa kr?ci si? wokó? biegunów. I teraz pro?ba- je?eli macie jakies przydatne materia?y (mo?e kto? mia? ju? takie zimowisko/biwak?), strony z informacjami to prosz? o podzielenie si?smile Chodzi mi g?ównie o j?zyki eskimoskie, kultur? i sztuk? (plastyczn? szczególnie).

Z góry dzi?ki!

Kasik vel. Fingerka


"W ?yciu chodzi o to by by? troch? niemo?liwym" O.Wilde

Offline

 

18-01-2006 20:29:59

Druh AdSense
Użytkownik Forum mP

#2 20-01-2006 16:59:10 Re: Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

Ezechiel
U?ytkownik Forum mP

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Inuici

Eskimosi to s? na filmach. Ludy polarnej Ameryki Pó?nocnej i Grenlandii nazywaj? si? Inuitami. Ludy Azji to g?ównie Czukczowie, Bur?acy i Jakuci. Pó?noc Europy to Norwegowie, Finowie i Lapo?czyczy.

Pod ww. linkiem znajdziesz nieco informacji i dalsze odno?niki.

2. W miejscach, gdzie najcz??ciej bywaj? polarnicy, Eskimosów nie ma. Wyj?tkiem s? wybrze?a Grenlandii i Alaski.

3. Gry

a) Poszukiwanie rannego. Go?? idzie , zostawia ?lady czerwonej farby na ?niegu. Patrole wyruszaj? z sankami i maj? odnale??, udzieli? 1 pomocy i odtranspoortowa? delikwenta.

b) Polowanie na foki. Rzucamy w?óczniami do oznaczonych miejsc w przer?blach, b?d? wyzanczonych na ?niegach.

c) Marsz na biegun. Wchodzimy w las, bierzemy kurs na Pó?noc i leziemy do oporu. Zmieniamy si? na prowadzeniu, ci?gniemy sanie z ekwipunkiem etc.

d) Wojny na ?nie?ki etc.

e) Palenie ogniska na platformie drewnianej.

4. Sztuka Eskimoska - g?ównie figurki z k?a morsa i ko?ci foczych. Rze?bione sanie. Etc.

NIE radz? wybiera? si? na nocleg do namiotu, sza?asu, jamy ?nie?nej etc. Je?eli kto? nie ma do?wiadczenia i sprz?tu, mo?e mocno bole?.

5. Ksi??ki

a) Arctowscy. Wszystko. Znani polscy badacze kr?gu polarnego. Lekki j?zyk i multum informacji.

b) "Moje Bieguny" - Kami?skiego, jako inspiracj? do gaw?d.

c) Dzienniki Bieszczadzkie - Ezechiel. Relacje z zimowych wypraw górskich, po??czonych z biwakami.Autor jest na dobrej drodze do awansu do punktu b).

http://forum.bieszczady.info.pl/bieszcz … E6+b%B3ota
http://forum.bieszczady.info.pl/bieszczady2581.html - tu s? moje uwagi o zimowaniu.

www.gopr.com.pl - górskie szkolenie internetowe GOPRu. Wbrew pozorom jest du?o informacji o odmro?eniach i pierwszej pomocy zimowej. Po?lij je ZZtowi.

Nast?pnym razem nie odpowiem na Twoje pytania, je?li nie poszukasz czego? sama. Mi odpalenie Wikipedii zaj??o 30 sekund.

Pozdrawiam

Ezechiel, m?? Hipotermii, szwagier Mroza


Astronom, fizyk, matematyk ...
S.M. Ulam

Offline

 

#3 20-01-2006 22:00:37 Re: Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

Fingerka
U?ytkownik Forum mP

U?y?am s?owa Eskimos, bo jest znane. Podejrzewam, ?e cz??? osób nie wiedzia?aby o kim mówi?, je?eli u?y?abym wymienionych przez Ciebie nazw;)
Dzi?ki, akurat Wikipedi? sama przejrza?am:) Mia?am na my?li strony, które bardziej skupiaj? si? na wymienionych przezemnie sprawach- jak zauwazy?e? w Wikipedi s? one do?? szcz?tkowe. W Wikipedii te? znajdziesz info np. o indianach, ale s? strony bardziej szczegó?owe- tego szukam tyle, ?e o "eskimosach". Co do zaj??- raczej siedziane, nie b?d? dziewczyn po d?ugiej w?drówce górskiej jeszcze wyrzuca? na dwór:)
Ale naprawd? dzi?ki za informacje- jak zd?zy?am zauwazy? przegl?daj?c mP Twoje rady s? zawsze przemy?lane, sprawdzone i konkretne;)

Pozdrawiam i czekam na wi?cej!

Ostatnio edytowany przez Fingerka (20-01-2006 22:05:04)


"W ?yciu chodzi o to by by? troch? niemo?liwym" O.Wilde

Offline

 

#4 21-01-2006 20:13:45 Re: Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

Ezechiel
U?ytkownik Forum mP

Dobra s?u?? dalej pomoc?

http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/muz_ … o_gal.html - par? zdj?? z wystawy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Wystawa by?a po?wi?cona sztuce Inuitów.

http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=129130 - zdj?cie Eskimosów Grenlandzkich w tradycyjnych strojach

http://www.inuit.com/
http://www.inuitart.org/iasnew0611.htm- strony Galerii handuluj?cej sztuk? nawi?zuj?c? do eskimoskiej. Rze?by, bi?uteria i rysunki.

Je?li chodzi o zimow? turystyk? górsk? to za KONIECZNE uwa?am uko?czenie szkolenia GOPRu przez ka?d? zast?pow? i dru?ynow?. Niezale?nie od gór, w jakie jedziecie wiedza o odmro?eniach i wych?odzeniu jest niezb?dna do ?wiadomego uprawiania turystyki.

Je?li napisa?aby? szerzej o górach w jakie jedziesz, móg?bm przedstawi? moje do?wiadczenia zwi?zane z danym regionem. 

Trzeba sprawdzi? ekwipunek dziewczyn przed wyjazdem, po?yczy? / kupi?/ uszy? ?niegowce b?d? stuptuty przynajmniej dla "buldo?erów".
Sprawdzi? ilo?? termosów, kupi? po jednej NRC i gwizdku na czaszk?.
Wyznaczy? grup? toruj?c? szlak i nios?c? zapasy.
Sprawdzi? mapy i busole.
Zadzwoni? do lokalnego GOPRu z pro?b? o szkolenie i informacje.
(GOPRowcy z ch?ci? przyjd? do Was i powiedz? par? s?ów o BHP)
Nie wychodzi? w góry po po?udniu. Wychodzi? rano, pami?taj?c, ?e w zimie czasy s? 2,5 raza d?u?sze.


Astronom, fizyk, matematyk ...
S.M. Ulam

Offline

 

21-01-2006 20:13:45

Druh AdSense
Użytkownik Forum mP

#5 21-01-2006 20:53:51 Re: Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

tasior
U?ytkownik Forum mP

Jedziemy do miejscowo?ci Maniowy ko?o Nowego Targu nie mam poj?cia jakie to s? góry. Jakby co to jestem w dru?ynie z Fingerk?:)


Tasior

Offline

 

#6 21-01-2006 23:34:35 Re: Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

leniwiec
U?ytkownik Forum mP

Ja te? b?d? ko?o (w ka?dym razie niedaleko) Nowego Targu :3 A góry to chyba Pieniny... Co do 'eskimosów' to niestety nic nie wiem... Oprócz podstawowych informacji, rzecz jasna smile
Pozdrowienia dla wszystkich smile

Offline

 

#7 22-01-2006 00:51:42 Re: Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

Fingerka
U?ytkownik Forum mP

Ezechiel- ogromne dzi?ki! Jak wspomnia?a Tasior- jedziemy do Maniow, 25km od Nowego Targu, to sa chyba Gorce- o ile si? nie myl?.


"W ?yciu chodzi o to by by? troch? niemo?liwym" O.Wilde

Offline

 

#8 23-01-2006 19:22:38 Re: Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

Ezechiel
U?ytkownik Forum mP

Je?li chodzi o same góry, to dobry wybór na pocz?tek. Poza ?wi?tokrzyskimi, GiP s? stosunkowo naj?agodniejsze zim?. (Inna sprawa, ?e zimowiska w górach uwa?am za niebezpieczne)

1. Pogada? z GOPRem, z pro?b? o informacje i pogadank? o BHP.

2. Sprawdzi? sprz?t uczestników. Czapki, r?kawiczki, wodoodporne buty, spodnie ocieplane. Uwa?ajcie zarówno na odmro?enia, jak i na przegrzanie. Pilnowa? dzieciaki, aby nie jad?y ?niegu, nie naciera?y si? nim, nie gubi?y si? w drodze etc. KAŻDY uczestnik powinien mie? gwizdek, w razie zamglenia i zgubienia. (patent przetestowany przez 36 GDW w Gorganach na Ukrainie)

3. Pomy?le? o zespole toruj?cym i "tragarzach", tak, aby toruj?cy byli na lekko. Termosy, NRCe, komórki z nr GOPRu. Komórki nosi si? wy??czone, na ciele, tak, aby zima nie roz?adowa?a baterii. Spróbujcie za?atwi? jakie? kijki. "Spychacze" b?d? Wam wdzi?czni. Pami?tajcie, aby wzi?? latarki z nowymi bateriamina na wyj?cie. Obsuwa nocna jest gro?na.

4. Przed ka?dym wyj?ciem zapyta? GOPR o pogod?. Wpisa? si? do ksi??ki wyj??. Pami?ta?, ?e zim? trasy s? ok. 2,5 raza d?u?sze. (Czyli 1 godzina marszu grup? w lecie to ok 2,5 marszu grup? w zimie).

5. Nie wychodzi? w góry po 10. Najlepiej pobudka 6:00, wyj?cie 8:00 albo wcze?niej. Powrót przewidywa? nie pó?niej ni? na 15.

6. Je?li chodzi o przewodniki po GiP polecam "Gorce. Przewodnik dla prawdziwego turysty" wydany przez Wydawnictwo Rewasz, oraz "Pieniny, nie tylko przewodnik" tegó? samego Wydawnictwa. Rewasz to najlepsze przewodniki po Beskidach jakie znam. Znajomi przewodnicy po Beskidach Zachodnich potwierdzaj?. (Sam, jako kursant Wschodnich uzywam Rewaszy)


Astronom, fizyk, matematyk ...
S.M. Ulam

Offline

 

23-01-2006 19:22:38

Druh AdSense
Użytkownik Forum mP

#9 25-01-2006 18:19:14 Re: Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

gagtka
U?ytkownik Forum mP

Mo?e ci si? przyda? ksi??ka z rozpisan? sprawno?ci? zuchow? Eskimos autorstwa chyba Wojciecha ?liwierskiego. Tam jest wiele ciekawych rzeczy pozdrawiam

Ostatnio edytowany przez gagtka (25-01-2006 18:22:25)

Offline

 
  • Start
  •  » Hyde Park
  •  » Eskimosi- wszelkie informacje bardzo po?d?dane!;)

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

© Tomasz Topa · Pizza Słupsk