Menu podr???czne:

Funkcje w zast?pie

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » K?cik zast?powego » Porady ogólne » Funkcje w zast?pie

Funkcje w zast?pie

Zast?powy w swojej pracy nie powinien by? sam – musi mie? zaufane osoby, na które zawsze mo?e liczy? – przede wszystkim podzast?powego, ale równie? proporcowego, kronikarza, skarbnika, funkcyjnego ds. strony internetowej zast?pu, gitarzyst?... Funkcji jest wiele i z pewno?ci? warto je wykorzysta?. Sztuk? jest umiej?tnie rozplanowa? zaj?cia mi?dzy wszystkie osoby.

Scarlett