Menu podręczne:

Historyczna gra terenowa

Materiały harcerskie » Dla zastępowego » Konspekty zbiórek » Historyczna gra terenowa

Historyczna gra terenowa

Miejsce: miasto

Cel: zapoznanie harcerzy z historią powstania i początków harcerstwa

Do przygotowania:

 • pozostawienie znaków patrolowych w terenie objętym zabawą
 • kartka na drzwi harcówki
 • uzgodnienie z ludźmi, aby odgrywali postać Małkowskiego i żołnierza
 • pierwszy numer "Skauta"
 • kartki z datami dotyczącymi powstania skautingu w Polsce
 • zaszyfowana wiadomość o podejściu do obcego żołnierza

Przebieg zbiórki:

 • 1. Znalezienie kartki na drzwiach harcówki (fragment artykułu dotyczącego ruchu młodzieżowego wymyślonego przez Baden-Powella oraz informacja na temat Baden-Powella), a także treść pierwszego zadania: odnaleźć Andrzeja Małkowskiego, którego mogą zainteresować te informacje. Dołączono plan z zaznaczonym miejscem.
 • 2. Małkowski już wie o skautingu. Poznanie postaci Andrzeja Małkowskiego przez rozmowę z nim, on też sam opowiada o sobie. Pokazuje okładkę pierwszego numeru Skauta. Rozdaje kartki z datami dotyczącymi powstanie skautingu w Polsce.
 • 3. Dojście znakami patrolowymi do lasu, gdzie trwa I wojna światowa. Znalezienie koperty z zaszyfrowaną informacją, by podejść obcego żołnierza i zdobyć od niego informacje na temat pracy polskich skautów podczas wojny.
 • 4. Powrót do harcówki wg znaków patrolowych.
 • 5. Piosenka "Ledwie skowronki".
 • 6. Opowieść o powstaniu ZHP i harcerstwie do czasu II wojny światowej.
 • 7. Każdy zapisuje, co zapamiętał z gry (później to przeczyta) oraz opowiada o swoich wrażeniach.
 • 8. Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Konspekt nadesłała koLibra