Menu podr???czne:

Ka?dy zuch

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » Zuchy » Piosenki dla zuchów » Ka?dy zuch

Ka?dy zuch

Ka?dy zuch to najlepszy druh, Mo?na zawsze ufa? mu. Ka?dy zuch uczy si? za dwóch, A sprawno?ci ma za stu. Ref. Tra, ra, ra, tra, ra, ra Gdy na zbiórk? tr?bka gra. Tra, ra, ra, tra, ra, ra Ka?dy do szeregu gna. W kilka chwil milknie gwar i szum. Ka?dy miejsce swoje zna. Werbel ju? warczy: bum, bum, bum, Do odmarszu daje znak. Ref. maruda