Menu podr???czne:

Symbolika, historia, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » Konspekty zbiórek » Symbolika, historia, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Symbolika, historia, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Miejsce: harcówka

Czas: ok. 1h

Cel: zapoznanie zast?pu z symbolik?, histori? harcerstwa, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim

Przebieg zbiórki:

  • 1. Obrz?dowe rozpocz?cie.
  • 2. Wst?p do zbiórki.
  • 3. Rozdanie kartek, na których jest zaszyfrowane Przyrzeczenie Harcerskie - zast?p ma je rozszyfrowa?.
  • 4. "Krzy? Harcerski, Lilijka, znaki organizacji i "Czuwaj"" - zast?p losuje, przedstawia graficznie dan? rzecz i prezentuje j?.
  • 5. Jaka? zabawa.
  • 6. Losowanie punktów Prawa Harcerskiego - ka?dy omawia wylosowany punkt jak go rozumie.
  • 7. Rozdanie kartek z "Histori? ZHP" i "Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim".
  • 8. Obrz?dowe zako?czenie zbiórki.

Konspekt nades?a?a W?gierka