Menu podr???czne:

Tu paluszek cukiereczek

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » Pl?sy harcerskie » Tu paluszek cukiereczek

Tu paluszek cukiereczek

Tu paluszek, tu paluszek,
Kolorowy ma fartuszek,
Tu jest r?czka a tu druga,
A tu oczko do mnie mruga.
Tu jest bu?ka, tu z?beczki,
Tu wpadaj? cukiereczki,
Tu jest nó?ka a tu druga,
A tu oczko do mnie mruga.

  • Tu paluszek, tu paluszek - pokazujemy raz prawy, a raz lewy palec wskazuj?cy,
  • Kolorowy ma fartuszek - r?czkami wykonujemy gest siania przed sob?,
  • Tu jest r?czka a tu druga... - pokazujemy raz jedn?, a raz drug? r?k?,
  • A tu oczko do mnie mruga - z palca wskazuj?cego i kciuka robimy przy oku „ dzióbek” ptaszka,
  • Tu jest bu?ka... - robimy kó?eczko d?oni? wokó? ust,
  • Tu z?beczki... - gest szorowania z?bów,
  • Tu wpadaj? cukiereczki - pokazujemy paluszkiem w g??b buzi,
  • Tu jest nó?ka a tu druga - pokazujemy raz jedn? a raz drug? nog?,
  • A tu oczko do mnie mruga- jak wy?ej.