Menu podręczne:

Zbiórka Zuchowa

Materiały harcerskie » Dla zastępowego » Zuchy » Przydatne i Pożyteczne » Zbiórka Zuchowa

Zbiórka Zuchowa

Zuchowa zbiórka to wspaniała zabawa zuchów, drużynowego i przybocznych, zabawa w coś lub kogoś ( w szpital, sklep, telewizję, w strażaków, fantastów, badaczy nowej planety itd.).

Zbiórka zuchowa to podstawowy sposób działania gromady. Zwykle, co tydzień spotykają się wszystkie zuchy, by przez 1,5 do 2 godzin wspólnie się bawić.

Zbiórkę zuchową wyróżnia od innych zabaw to, że ma ona swój temat i fabułę. Tworząc zbiórkę, zadaj sobie pytanie-, w co na tej zbiórce będą bawiły się zuchy, kim będą? Jeśli łatwo udzielisz odpowiedzi (będą marynarzami przeżywającymi chrzest morski, Gumisiami pracującymi w kuchni Buni itp.), to twoja propozycja jest zbiórką.

Zbiórka zuchowa spełnia swoja rolę (jest interesująca, uczy i bawi), jeśli zostanie zaplanowana zgodnie z zasadami:

 • Zasada logicznego ciągu - kolejne elementy zbiórki powinny łączyć się ze sobą, np.: Zrobiliśmy już upominki dla Królowej Wiosny - pora wyruszyć jej na spotkanie.
 • Zasada tempa, a więc bez "dłużyzn", szybka akcja i zmiana elementów (form). Zwracanie uwagi na stopień zainteresowania zuchów tym, co się dzieje.
 • Zasada przemienności elementów, czyli stosowanie na zmianę ruchu i odpoczynku, hałasu i ciszy.
 • Zasada 4 stałych elementów zbiórki:
  • obrzędowe rozpoczęcie zbiórki
  • gawęda
  • Krąg Rady
  • obrzędowe zakończenia zbiórki
 • Zasada czegoś nowego na każdej zbiórce, czyli zuchy zdobywają zawsze na zbiórce nowe wiadomości i umiejętności.
 • Zasada samodzielności i inicjatywy zuchów, czyli stosowanie podziału na szóstki, Krąg Rady, zdobywanie sprawności indywidualnych i gwiazdek.
 • Zasada podziału pracy między drużynowego i przybocznymi, czyli "dowartościowanie" przybocznych i możliwości obserwacji gromady "z boku".
 • Zasada "Drużynowy też się bawi”!

Rodzaje Zbiórek:

 • 1. Zbiórki cykli sprawnościowych.
 • 2. Zbiórki oderwane.
 • Pamiętajcie jednak, że najważniejsze jest to, aby zuchy się świetnie bawiły.

  maruda